e-comt tràmits on line

COMG

Altes col·legiació - Reincorporacions

Llicenciats/ des paisos no comunitaris

 


Informació:

 

Documentació necessària:

  • N.I.E i autorització de residència i treball. Cas de no tenir-lo o tenir-lo en tràmit, la col·legiació serà “SENSE EXERCICI” fins la presentació dels permisos esmentats en aquestes oficines col·legials. La col·legiació “sense exercici” no eximeix la obligatorietat del pagament de les quotes col·legials.
  • Passaport. (original i fotocòpia).
  • 1 fotografia tipus carnet.
  • Declaració de domicili particular, professional i de correspondència. És imprescindible que el domicili professional estigui ubicat dins de la província de Girona. Ha de designar també el domicili que vol que aparegui en el directori públic de metges.
  • Un certificat emés per les autoritats competents del pais on has treballat últimament, que garanteixi estar legalment titulat per la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel teu exercici com a metge. Aquest certificat tindrà com o màxim tres mesos de validesa. (Pais d'orígen)
  • Si el sol·licitant procedeix d'un altre col·legi de l'estat espanyol, certificat de baixa del mateix. Aquest certificat caduca als tres mesos.
  • Domicil·liació bancària: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació.


 
© 2012 Col·legi Oficial de Metges de Girona Web realitzada per MediTecnologia