e-comt tràmits on line

COMG

Altes col·legiació - Reincorporacións

Llicenciats/ des paisos comunitaris

 


Informació:

 

Documentació necessària:

  • Certificat de Registre com a resident comunitari. (NIE)
  • Passaport. (original i fotocòpia).
  • 1 fotografia tipus carnet.
  • Declaració de domicili particular, professional i de correspondència. És imprescindible que el domicili professional estigui ubicat dins de la província de Girona. Ha de designar també el domicili que vol que aparegui en el directori públic de metges.
  • Un certificat emés per les autoritats competents del pais on ha treballat últimament, que garanteixi estar legalment titulat per la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a metge. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (pais d'orígen).
  • Si procedeixes d'un altre col·legi de l'estat espanyol, certificat de baixa del mateix. Aquest certificat caduca als tres mesos.
  • Domiciliació bancària: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació.

 
© 2012 Col·legi Oficial de Metges de Girona Web realitzada per MediTecnologia