e-comt tràmits on line

COMG

Altes col·legiació - Reincorporacions

Llicenciats/des de l’Estat Espanyol

 


Informació:

 

Documentació necessària:

  • D.N.I. (original i fotocòpia),
  • 1 fotografia tipus carnet.
  • Declaració de domicili particular, professional i de correspondència. El domicili professional és imprescindible que estigui ubicat dins la província de Girona. S’haurà de designar també el domicili que vol que aparegui en el directori públic de metges.
  • Si es tracta d’un canvi de província de l’Estat espanyol, certificat de baixa del Col·legi de procedència. Aquest certificat caduca als tres mesos.
  • Si procedeix de l’estranger, un certificat emès per les autoritats competents del país on darrerament ha treballat el sol·licitant, que garanteixi estar legalment titulat per la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a Metge. Aquest certificat caduca als tres mesos. (País d’origen)
  • Domiciliació bancària: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació.

 
© 2012 Col·legi Oficial de Metges de Girona Web realitzada per MediTecnologia