e-comt tràmits on line

COMG

Altes col·legiació


Quotes

 

Quota normal: 66,60 €+patronato+consejo
   
MIR: Reducció 60%, 40%, 20%
   
Col·legiats/des sense exercici: 50 €
   
Atur: Devolució parcial de quotes

 

  
© 2012 Col·legi Oficial de Metges de Girona Web realitzada per MediTecnologia