e-comt tràmits on line

COMG

Altes col·legiació - Nova incorporació

Llicenciats/ des paisos comunitaris

 


Informació:

 

Documentació necessària:

  • Títol de Llicenciat/da. en Medicina (original) previ “Credencial Reconocimiento Valor Comunitario”. Document expedit per el Ministerio de Ciencia e Inovación.(original i fotocòpia).
  • (MIR). Fotocòpia adjudicació de la plaça (Hospital – Centre de formació especialitat).

  • Certificat de Registre com a resident comunitari. (NIE) (original i fotocòpia).
  • Passaport. (original i fotocòpia).
  • 1 fotografia tipus carnet.
  • Declaració de domicili particular i professional. El domicili professional és imprescindible que estigui ubicat dins la província de Girona que serà el que consti en el directori públic de metges.
  • Un certificat emés per les autoritats competents del pais on últimament ha treballat el sol·licitant, que garanteixi estar legalment titulat per a la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a Metge. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (pais d' orígen)
  • Si el sol·licitant procedeix d'un altre col·legi de l'Estat Espanyol, certificat de baixa del mateix. Aquest certificat caduca als tres mesos.
  • Domiciliació bancària: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es deriven de la col·legiació.


 
© 2012 Col·legi Oficial de Metges de Girona Web realitzada per MediTecnologia