e-comt tràmits on line

COMG

Altes col·legiació - Nova incorporació

Llicenciats/des de l’Estat Espanyol

 


Informació:

 

Documentació necessària:

  • Títol de Llicenciat/da. En el cas de no tenir-lo, el certificat de la universitat corresponent acreditatiu de finalització dels estudis de medicina i l'abonament dels drets del títol. (original i fotocòpia).
  • (MIR). Fotocòpia adjudicació de la plaça (Hospital – Centre de formació especialitat).

  • D.N.I. (original i fotocòpia).
  • 1 fotografia tipus carnet.
  • Declaració de domicili particular i professional. El domicili professional és imprescindible que estigui ubicat dins la província de Girona que serà el que consti en el directori públic de metges.
  • Si es tracta d'un canvi de Col·legi, certificat de baixa del Col·legi de procedència. Aquest certificat caduca als tres mesos.
  • Domiciliació bancària: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació.


 
© 2012 Col·legi Oficial de Metges de Girona Web realitzada per MediTecnologia