e-comt tràmits on line

COMG

Altes col·legiació

 

L'alta de col·legiació és un tràmit obligatori i necessari per a l'exercici de la professió que cal formalitzar personalment a les oficines col·legials del COMG per l'exigència de seguretat jurídica en la presentació del títol universitari i en la verificació d'altres documents originals i de la signatura del sol·licitant.

 

Es facilita als interessats el següent formulari on poden enviar documentació prèvia. No obstant, la forma telemàtica no inicia el procediment de col·legiació fins que no s'ha completat la documentació exigida i s'ha fet la compareixença presencial a les oficines del col·legi.

 

IMPORTANT:

 

Es un deure legal i estatutari per a l'exercici el tenir subscrita una assegurança de Responsabilitat Civil. Si vol informació sobre la pòlissa col·lectiva del Sector Sanitari Català de la que n'és prenedor el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, premi aquí.


Quotes

 


 
© 2012 Col·legi Oficial de Metges de Girona Web realitzada per MediTecnologia