e-comt tràmits on line

COMG

Benvinguts a la e-comg tràmits on line del Col·legi Oficial de Metges de Girona!

 

Recentment, la normativa en matèria de prestació de serveis professionals s’ha modificat per reforçar els principis de llibertat d’establiment i de lliure prestació de serveis dels professionals, alhora que per procurar la màxima facilitat, transparència i informació per als ciutadans i per als prestadors dels serveis, simplificant els procediments, tant per a l’accés, com, per a la prestació de serveis.

 

En aquest marc, s’instaura la e-comg tràmits on line del Col·legi Oficial de Metges de Girona, que és, des d’ara, l’eina de comunicació electrònica per a tots els col·legiats i col·legiades i per als consumidors i usuaris per a realitzar els tràmits i informació que en ella es disposen.


Des d’aquest punt electrònic, els metges i metgesses podran informar-se dels tràmits i procediments relacionats amb la col·legiació, així com, sol·licitar els tràmits corresponents a través de l’apartat Tràmits col·legials, sol·licituds i formularis” d’aquesta e-comg tràmits on line, dissenyada per facilitar la informació i la formalització i seguiment dels tràmits i procediments.


Igualment, es posa a disposició dels consumidors i usuaris, en tant que destinataris dels serveis professionals, així com, també dels col·legiats, a través del punt de la e-comg tràmits on line “Informació General pels usuaris i consumidors i pels col·legiats”, diversa informació com la normativa estatutària i deontològica, les dades professionals dels metges i metgesses i de les societats professionals inscrits al Registre del COMG, vies de reclamació i queixes relatives a l’activitat col·legial.

 

 


 
© 2012 Col·legi Oficial de Metges de Girona Web realitzada per MediTecnologia